අලිගැටපේර බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අලිගැටපේර ගෙඩියක්
 • කිරි ස්වල්පයක්
 • වැනිලා අයිස්ක්‍රීම්
 • සීනි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉදුණු අලිගැටපේර ගෙඩියෙහි මදය සූරා බ්ලෙන්ඩර් කර කිරි, සීනි හා අයිස්ක්‍රීම් ද මිශ්‍ර කර හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.පානයට සූදානම්ව වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ස්කූපර් එකක් බීම වීදුරුවට දමන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අමු ඇඹරැල්ලා බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඇඹරැල්ලා
 • සීනි
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අමු ඇඹරැල්ලා පොතු ඉවත් කර කුඩා කැබලි වලට කපා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.පසුව එම මිශ්‍රණයට ලුණු හා සීනි අවශ්‍ය පමණ යොදා බීමට ගන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පිපිඤ්ඤා බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුද්ද කර කපාගත් පිපිඤ්ඤා ග්‍රෑම් 200 ක්
 • උතුරුවා නිවාගත් වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • ලුණු හා දෙහි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පිපිඤ්ඤා පොතු හැර කෑලි කපා බ්ලෙන්ඩර් කරන්න.ඊටම වතුර, ලුණු හා දෙහි එක්කර මිශ්‍රණය පෙරා ශීතකර ගන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බෙලි වලින් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෙලි ගෙඩි 02 ක්
 • වතුර අඬු කෝප්ප 05 ක්
 • සීනි මේස හැඳි දෙක හමාරක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බෙලි ගෙඩිය පිටින් තම්බා මදය සූරා වතුර දමා පොඩි කර පෙරා ගන්න.දැන් බෙලි ඉස්ම ලිප තබා උතුරන විට
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ෆලූඩා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරිපිටි මේස හැඳි 03 ක්
 • උණු වතුර වීදුරුවක්
 • සීනි මේස හැඳි 03 ක්
 • රෝස එසන්ස් තේ හැඳි කාලක්
 • රෝස සිරප් වීදුරු කාලක්

සරසා ගැනීමට –

 • කපාගත් ජෙලි කැබලි
 • කස කසා ඇට
 • වැනිලා අයිස් ක්‍රීම්

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!