පැණි කොමඩු බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පැණි කොමඩු ග්‍රෑම් 400 ක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පැණි කොමඩු වල පොතු හා ඇට ඉවත් කර කෑලි කපා ගන්න.එයට ලුණු එකතු කර බ්ලෙන්ඩරයකට දමා ගසන්න.වතුර හා සීනි අවශ්‍ය නොවේ.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

වට්ටක්කා බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 250 යි
 • කිරි බෝතලයයි
 • වැනිලා තේ හැන්දයි
 • සීනි අවශ්‍ය පමණ
 • අයිස්ක්‍රීම් අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • වට්ටක්කා පොතු හැර කුඩා කැබලි කපා වාෂ්පයෙන් තම්බා ගන්න.තම්බා ගත් වට්ටක්කා නිවුනාට පසු එයට කිරිද රස අනුව සීනි ද
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

චොකලට් බීමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • චොකලට් මේස හැඳි එකහමාරක්
 • කිරි වීදුරුවක්
 • වැනිලා
 • ගෝල්ඩන් සිරප් බින්දු කීපයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි වීදුරුවකට චොක්ලට් හා වැනිලා මිශ්‍ර කර පැය කාලක් පමණ අධි ශීතකරණයේ තබන්න. වෙනත් වීදුරුවකට ගෝල්ඩන් සිරප් බිංදු කීපය දමා ඒ මේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පැණි කොමඩු හා දොඩම් මිශ්‍ර බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පැණි කොමඩු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • දොඩම් ගෙඩි 02 ක්
 • අයිස් කැට 05 ක්
 • අයිස් වතුර වීදුරු භාගයක්
 • සීනි හා ලුණු රස අනුව

සාදන ක්‍රමය –

 • කොමඩු වල පොතු ඉවත් කර කුඩා කැබලි කර ගන්න.දොඩම් වල යුෂ ද
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අඹ බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉදුණු අඹ ගෙඩි දෙකක යුෂ
 • කිරිපිටි තේ හැඳි 03 ක්
 • ලුණු හා දෙහි ඉස්ම ස්වල්පයක්
 • රස අනුව සීනි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අඹ කුඩා කැබලි වලට කපා වතුර කෝප්ප 03 ක් 04 ක් දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.එයටම
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!