කුකුල් මස් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුකුල් මස් කිලෝ භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එක හමාරක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සුදුලූණු බික් 03 ක්
 • කරදමුංගු, කරාබුනැටි 03 බැගින්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • කහ කුඩු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • සියඹලා ඉස්ම මේස හැඳි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අන්නාසි මිශ්‍ර කුකුල් මස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුකුල් මස් කිලෝවක්
 • හතරැස් කැබලි වලට කැපූ අන්නාසි ගෙඩියක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප දෙකහමාරක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 12 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 03 ක්
 • ඉඟුරු කෑල්ලක්
 • කෝන් පිටි මේස හැඳි 02 ක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කුකුල්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!