ජාඩි තෙල් දමමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ජාඩි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • ගොරකා කැබැල්ලක්
 • කරපිංචා
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තැටියක් ලිප තබා ජාඩි දමා මද ගින්නේ පෙරලමින් පිස ගන්න.පසුව ජාඩි වල
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හාල්මැස්සන් හා දෙල්පොතු බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දෙල්පොතු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 20 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • වියළි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු

 … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මුරුංගා කොළ සමඟ ඉස්සන් කිරට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො කිලෝ 02 ක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 150 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 08 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • තුනපහ කුඩු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එක හමාරක්
 • මාගරින් මේස
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉස්සන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 500 ක්
 • රතුලූණු 100 යි
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 100 යි
 • සුදු ලූණු බික් 03 යි
 • වියළි මිරිස් කරල් 10 යි
 • අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • සියඹලා ඉස්ම ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි කෝප්ප එකහමාරක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • සීනි තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු බැඳුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තලපත් මාළු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පාන් පිටි මේස හැඳි 03 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • ලුණු තේ හැඳි භාගයක්
 • බිත්තර සුදු මදයක්
 • කොන් පිටි මේස හැඳි 06 ක්
 • දෙහි යුෂ

සාදන ක්‍රමය –

 • තලපත් මාළු තීරු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!