පරා මාළු පොල්කිරි ඇඹුල්තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොඩි පරා මාළු
 • තක්කාලි
 • රතු ලූණු
 • අමු මිරිස්
 • කහ කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • සුදු ලූණූ
 • අමු ඉඟුරු
 • පොඩියට කැපූ බී ලූණු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොතු
 • උලු හාල් ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි
 • දෙහි හෝ විනාකිරි
 • දිය කිරි

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු සලාදයක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අඹරාගත් අබ ටිකක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි භාගයක්
 • දෙහි ඇඹුල් ටිකක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පෙති කැපිය හැකි මාළු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ගෙඩියක යුෂ
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • අඹරාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා ගත් මාළු පෙති වලට
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • කරදමුංගු ඇට 05 ක්
 • කරාබු නැටි 05 ක්
 • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
 • ලුණු තේ හැන්ඳක්
 • කෝන් තෙල් මේස හැඳි 04 ක්
 • විනාකිරි අඬු කෝප් එකහමාරක්

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හුරුල්ලන් ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හුරුල්ලන් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • තම්බා අඹරාගත් ගොරකා කෑලි 05 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • කුරුඳුපොතු කැබැල්ලක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • පමණට ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු සුද්ද කර දිය බේරෙන්නට තබන්න.ගොරකා, විනාකිරි,
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!