කොරලි මාළු මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ගොරක කැබලි 05 ක්
 • ගා ගත් පොල් මේස හැදි 02 ක්
 • හාල් තේ හැදි 01ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා

සාදන ක්‍රමය

 • මාළු සෝදා පිරිසිදු කර ලුණු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෝර මාළු බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තෝර මාළු පෙති ටිකක්
 • මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි ටිකක්
 • කෙසෙල් කොළ කීපයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • තෝර මාළු පෙති අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා සෝදා ගන්න.ඉන්පසු ලුණු, ගම්මිරිස්, විනාකිරි, කහ කුඩු, මිසිර් කුඩු අතගා ගන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හුරුල්ලන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හුරුල්ලන් 25 ක් පමණ
 • නොමේරු බිලිං ගෙඩි 50 ක් පමණ
 • විනාකිරි බෝතලයක්
 • කොත්තමල්ලි ඇට මේස හැන්දක්
 • ගම්මිරිස් ඇට තේ හැන්දක්
 • කරදමුංගු ඇට තේ හැන්දක්
 • කරාබුනැටි තේ හැන්දත්
 • තෙල් මේස හැඳි 05 ක්

සාදන ක්‍රමය –

 • හුරුල්ලන්ගේ පිලී
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කුම්බලා මාළු කිරට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුම්බලා ග්‍රෑම් 300 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 30 ක්
 • අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • උලුහාල් ඇට 10 ක්
 • ගම්මිරිස් ඇට 10 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පරා මාළු තෙලට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තුනියට කැපූ පරා මාළු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයයි
 • කපාගත් ලූණු ග්‍රෑම් 30 යි
 • සුදු ලූණු බික් 04 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ගෙඩියක යුෂ
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • දෙකට කපාගත්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!