කුම්බලා මාළු තෙල් දැමීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුම්බලා මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • කැබලි කපාගත් කුම්බලා මාළු සෝදා ගුණු අතගා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.භාජනයකට තෙල් ස්වල්පයක් ලිපතබා රම්පෙ,
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සාලයෝ මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ගම්මිරිස් මේස හැඳි එකහමාරක්
 • අමු තුනපහ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • අඹරාගත් සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • අඹරාගත් ගොරකා
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳුපොතු
 • කොච්චි කරල් කීපයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සාලයෝ සුද්ද කර සෝදා එයට ගම්මිරිස්, මිරිස්, සුදු ලූණු,
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කජු සමඟ මාළු කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුඩා කැබලි වලට කැපූ මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බිත්තර සුදු මදයක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • බටර් හෝ තෙල් ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • වතුර කෝප්ප භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැඳි භාගයක්
 • රෝස්ට්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හාල්මැස්සන් ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලොකු හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අඹරා ගත් ගම්මිරිස් මේස හැන්ඳක්
 • අඹරාගත් ගොරකා ග්‍රෑම් 20 ක්
 • සුදු ලූණූ බික් 02 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • කරපිංචා ඉත්තක්
 • රස අනුව ලුණු
 • වතුර ටිකක්

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෙම්පරාදු කල සාලයෝ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයො ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි බාගයක්
 • බැදපු තුනපහ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • ගොරකා කැබලි ටිකක්
 • කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සුද්ද කර සෝදාගත් සාලයෝ බැදගත්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!