මඤ්ඤොක්කා මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මඤ්ඤොක්කා අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ගා ගත් පොල් පීරිසියක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • අමු මිරිස් කරලක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
 • කහ කුඩු
 • කරදමුංගු
 • කරපිංචා
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • මඤ්ඤොක්කා කුඩා කැබලි කපා වතුර දමා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!