ඉස්සන් හා වම්බටු ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ලොකු ලූණූ ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කජු ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කෝන්පිටි තේ හැඳ භාගයක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • එළවළු තෙල්
 • පොල්කිරි අඬු
Read the rest

Mon, 2 Mar 2020

මිරිසට පිසගත් මුරුංගා ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මුරුංගා කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 04 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එක හමාරක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප 02 ක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • කරපිංචා
 • උළුහාල්
 • කහ කුඩු
 • සියඹලා යුෂ
 • ලුණු

 

සාදන … Read the rest

Fri, 28 Feb 2020

නෙළුම් අල කළුපොල් මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • නෙළුම් අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • රතු ලූණූ ගෙඩි 06 ක්
 • කොත්තමල්ලි ඇට මේස හැන්ඳක්
 • සූදුරු තේ හැන්ඳක්
 • මාදුරු තේ හැඳි භාගයක්
 • අබ තේ හැඳි භාගයක්
 • ගම්මිරිස් ඇට තේ හැන්ඳක්
 • සුදු හාල් තේ
Read the rest

Fri, 28 Feb 2020

වැල් කොහිල දළු මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වැල් කොහිල දළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කොස් ඇට ග්‍රෑම් 125 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සිහින්ව ලියාගත් ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • උම්බලකඩ
Read the rest

Thu, 27 Feb 2020

ලූණු හා උම්බලකඩ බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 200 ක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කරදමුංගු කරල් 02 ක්
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා ලියාගත් අමු මිරිස් හා
Read the rest

Wed, 26 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!