බෝංචි ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • පොල්කිරි කෝප්පයක්
 • කහ
 • ලුණු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 12 Aug 2020

දඹල ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දඹල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • උම්බලකඩ මේස හැඳි භාගයක්
 • කුඩාවට කැපූ පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොතු
 • කහ
 • ලුණු
 • තෙල්

 

 … Read the rest

Wed, 12 Aug 2020

ඇඹරැල්ලා බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුද්ද කරගත් ඇඹරැල්ලා ගෙඩි 05 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සෝස් තේ හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • පොල්තෙල්
 • ලුණු
Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

ඉස්සන් හා වම්බටු ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ලොකු ලූණූ ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කජු ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කෝන්පිටි තේ හැඳ භාගයක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • එළවළු තෙල්
 • පොල්කිරි අඬු
Read the rest

Mon, 2 Mar 2020

මිරිසට පිසගත් මුරුංගා ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මුරුංගා කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 04 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එක හමාරක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප 02 ක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • කරපිංචා
 • උළුහාල්
 • කහ කුඩු
 • සියඹලා යුෂ
 • ලුණු

 

සාදන … Read the rest

Fri, 28 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!