කතුරුමුරුංගා මල් කටගැස්ම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කතුරු මුරුංගා මල් 20ක් පමණ
 • ලොකු ලූනු ගෙඩියක්
 • අමුමිරිස් කරල් තුන හතරක්
 • පාන්පිටි බැටරයක්
 • කරපිංචා ඉත්තක්
 • තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

 • කතුරුමුරුංගා මල් වල මැද රේණුව අයින් කර සෝදා දිය බේරෙන්නට තබන්න.පාන්පිටි වලට ලුණු ස්වල්පයක් දමා වතුරෙන් දිය
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කජු සමඟ මාළු කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුඩා කැබලි වලට කැපූ මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බිත්තර සුදු මදයක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • බටර් හෝ තෙල් ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • වතුර කෝප්ප භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැඳි භාගයක්
 • රෝස්ට්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ගොටුකොළ සීනි සම්බලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගොටුකොළ මිටියක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • වියළි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සියඹලා යුෂ මේස හැඳි 03 ක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • එනසාල් ඇට 02 ක්
 • බැදගැනීමට තෙල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගොටුකොළ සෝදා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සුදු ලූණු හා කඩල මිශ්‍ර ව්‍යංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කඩල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්පයක්
 • මිරිස්
 • කහ
 • අබ
 • ලුණු
 • අමු මිරිස්
 • කරපිංචා
 • රතු ලූණු
 • උම්බලකඩ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සුදු ලූණූ අවන් එකේ රෝස් කර ගන්න.කඩල ටිකද තම්බා ගන්න.කඩල හා සුදු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!