වම්බටු හා හාල්මැස්සන් මිශ්‍ර මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වම්බටු ග්‍රෑම් 500 යි
 • හාල්මැස්සො ග්‍රෑම් 100 යි
 • රටඉඳි ග්‍රෑම් 100 යි
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 යි
 • අමුමිරිස් කරල් 10 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • අඹරාගත් සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • අමු ඉඟුරු තේ හැන්ඳක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • මිරිස් කුඩු ටිකක්
 • බැදීමට
Read the rest

Mon, 3 Feb 2020

සෝයා මීට් බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොඩියට කපා බැදගත් සෝයා මීට් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කොටු කපා බැදගත් වම්බටු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • බැදගත් රටකජු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තක්කාලි සෝස් ටිකක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • බැදගත් සෝයා මීට්, වම්බටු හා රටකජු භාජනයකට දමා තක්කාලි
Read the rest

Mon, 3 Feb 2020

කෙසෙල් මුව සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කෙසෙල් මුවයක් ගෙන දම් පාට කොටස් සියල්ල ගලවා සිහින්ව ලියා ඒ මොහොතේම බදින්න.(සේදීම අවශ්‍ය නැත)
 • ලොකු බී ලූණූ ගෙඩියක්. (මෙයද සිහින්ව ලියා බැද ගත යුතුය.)
 • උම්බලකඩ කෑලි මේස හැන්ඳක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • සියඹලා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මීට් බෝල් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මීට් බෝල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සූදුරු කුඩු තේහැඳි එක හමාරක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • කුඩාවට කැපූ සුදුලූණු බික් 06 ක්
 • ලියාගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • ලියාගත් ලූණූ
 • කහ කුඩු
 • කරදමුංගු ස්වල්පයක්
 • කුරුඳු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කිරි අල ව්‍යංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරි අල ග්‍රෑම් 500 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • අමු තුනපහ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප 02 ක්
 • අබ ඇට තේ හැන්ඳක්
 • උලුහාල් තේ හැඳි භාගයක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!