කොස් ඉරි බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පැසුණු කොස් ඉරි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • බිත්තරයක්
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • ලුණු
 • කහ කුඩු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බඳුනකට තුනපහ කුඩු, කහ කුඩු, උම්බලකඩ, ලුණු කුඩු හා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බෝංචි තෙම්පරාදුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සිහින්ව ලියාගත් සුදු ලූණු තේ හැන්ඳක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • තෙල් මේස හැඳි 03 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • දෙහි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බෝංචි සෝදා දිග අතට
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මඤ්ඤොක්කා පොතු තෙම්පරාදුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වියළාගත් මඤ්ඤොක්කා පොතු ටිකක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • රතුලූණු ගෙඩි 06 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • වියළි හාල්මැස්සන් කීප දෙනෙක්
 • කෑලි මිරිස්
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මඤ්ඤොක්කා පොතු සෝදා ගැඹුරු තෙලේ බැද තෙල් බේරෙන්නට හරින්න.හාල්මැස්සන්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බිලිං ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බිලිං ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • තෙල් මේස හැඳි භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප භාගයක්
 • කහ
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කරපිංචා හා කතුරුමුරුංගා බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සූරාගත් කරපිංචා කොළ කෝප්ප භාගයක්
 • සූරාගත් කතුරුමුරුංගා කොළ කෝප්ප භාගයක්
 • කෑලි කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් 08 ක්
 • තීරු කපාගත් පපඩම්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මේ සියල්ල ලුණු ටිකක් අතඟා තෙලට දමා වෙන වෙනම බැදගන්න.පසුව සියල්ල එකට කවලම්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!