මුරුංගා කොළ සමඟ ඉස්සන් කිරට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො කිලෝ 02 ක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 150 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 08 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • තුනපහ කුඩු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එක හමාරක්
 • මාගරින් මේස
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අල බැදුම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 15 ක්
 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • දෙහි ගෙඩි 02 ක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳුපොතු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අල තම්බා පොතු හැර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කෙසෙල් මුව පැහි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලපටි කෙසෙල් මුවයක්
 • වියළි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • දෙකට පලාගන් අමු මිරිස්
 • බී ලූණු හෝ රතු ලූණු
 • අඹරාගත් අබ තේ හැඳි එක හමාරක්
 • සුදු ලූණු හා අමු ඉඟුරු මේස හැන්ඳක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • කහ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ගෝවා මල් මිශ්‍ර අල කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා මල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක් 03 ක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • කොත්තමල්ලි කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • මාදුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප එක හමාරක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බැද උයා ගත් අළු කෙසෙල් මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අළු කෙසෙල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කපා බැදගත් රතු ලූණු මේස හැඳි 02 ක්
 • කපා බැදගත් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • උම්බලකඩ කෑලි මේස හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප 02 ක්
 • අවශ්‍ය නම් තම්බා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!