අළුත් ක්‍රමයකට කෙසෙල් මුව ව්‍යංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කෙසෙල් මුවයක්
 • බිත්තර 04 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක් හෝ 03 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 03 ක් හෝ 04 ක්
 • උළු හාල් තේ හැදි භාගයක්
 • සුදුලූණු බික් 02 ක් හෝ 03 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෙල් දැමූ හුරුල්ලන් ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හුරුල්ලන් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • අමු මිරිස් හෝ මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැදි 02 ක්
 • ගොරකා කෑල්ලක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • හුරුල්ලන් සුද්ද කර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

රසවත් බිලිං ව්‍යංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බිලිං ගෙඩි 15 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 යි
 • මිටි කිරි කෝප්ප භාගයයි
 • අඹරාගත් අබ ටිකක්
 • උම්බලකඩ කුඩු ස්වල්පයක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු කුඩුස්වල්පයක්
 • කරපිංචා අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • බිලිං සෝදා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අඹ චට්නි සමඟ ඉස්සන් බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 500 යි
 • සෝයා සෝස් මේස හැදි 02 යි
 • අඹරාගත් ඉඟුරු මේස හැදි එක හමාරයි
 • අඹරාගත් සුදු ලූණු මේස හැදි 01 යි
 • ලෙමන් ඉස්ම මේස හැන්ඳයි
 • සීනි තේ හැදි එකහමාරයි
 • රෙඩ් පෙපර් ගෙඩි එකයි
 • පාස්ලි තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කොහිල සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කොහිල අල ග්‍රෑම් 500 යි
 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 යි
 • ලොකු ලූණූ ග්‍රෑම් 250 යි
 • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • සියඹලා ඇට තුන හතරක් ගෙන වතුර අඬු කෝප්ප කාලක් දමා සියඹලා යුෂ මිරිකා ගන්න.
 • රම්පෙ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!