නෝකෝල් බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • නෝකෝල් ගෙඩි 03 යි
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේහැඳි භාගයයි
 • කොත්තමල්ලි කුඩු තේහැන්ඳක්
 • කහකුඩු තේ හැදි කාලයි
 • කඩලපිටි හෝ හාල් පිටි මේස හැදි 02 ක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

 • නෝකෝල් වල පොතු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සාම්බාරු (තෝසෙ ව්‍යංජනය)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • අල ගෙඩියක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ගෝවා ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පතෝල ග්‍රෑම් 25 ක්
 • වට්ටක්කා ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පරිප්පු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • ලූණු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කරල් පිටින්ම වම්බටු පිසිමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වම්බටු ග්‍රෑම් 250 යි (කරල වෙන්නොවන පරිදි කපා ගන්න)
 • කපාගන් රතුලූණු මේස හැඳි 01 යි
 • තුනපහ තේ හැඳි1 යි
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • රවුමට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි 01 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප භාගයයි
 • එළවළු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉස්සන් මිශ්‍ර සුදුලූණූ ව්‍යංජනය

සුදුලූණු ව්‍යංජනය ඖෂධීය ගුණයෙන් යුතු ආහාරයක් වන නමුත් එහි සමහරු ප්‍රිය නොකරන සැර සුවඳක් ඇති නිසා එයට ඉස්සන් මිශ්‍ර කොට පිලියෙළ කිරීමෙන් ප්‍රිය උපදවන ආකාරයෙන් සකසා ගත හැක.

අවශ්‍ය දුව්‍ය –

 • සුදුලූණු ග්‍රෑම් 100 යි
 • බී ලූණු ගෙඩි 1 යි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බැදගත් අල ව්‍යංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • උම්බලකඩ මේස හැන්දක්
 • පොල් කිරි කෝප්පයක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි පහක් හයක්
 • උලුහාල් ඇට ස්වල්පයක්
 • ලුණු
 • දෙහි ඇඹුල්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • සේර අවශ්‍ය පමණ
 • කහ ස්වල්පයක්
 • තුනපහ කුඩු මේස හැදි භාගයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • අල
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!