කල් තබා ගත හැකි බෝංචි ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප 01 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් දෙක තුනක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • සීනි ස්වල්පයක්
 • අඹරාගත් අබ තේ හැන්දක්
 • කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • බැදපු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මඤ්ඤොක්කා තෙල් දැමීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මඤ්ඤොක්කා ග්‍රෑම් 200 ක්
 • චිලි පේස්ට් මේසහැන්ඳක්
 • බීලූණු ගෙඩියක්
 • මාලු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • අබ ඇට ටිකක්
 • තෙල් ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • මඤ්ඤොක්කා පොතු හැර සෝදා කැබලි වලට කපා කහ සහ ලුණු ස්වල්පයක් දමා තම්බා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බැදගත් අඹ ව්‍යංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අමු අඹ ගෙඩි දෙකක්
 • රතුලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් 02 ක්
 • උම්බලකඩ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • කරපිංචා
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • කෑලි මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි කෝපපයක්
 • ලුණු
 • බැදීමට තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අඹ පොතු හැර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

උම්බලකඩ කූනිස්සන් බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බී ලූණ්‍ර ග්‍රෑම් 100 ක්
 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කූනිස්සන් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ඉඟුරු
 • සුදුලූණු
 • සීනි ටිකක්
 • දෙහි
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ලූණු සිහින්ව ලියා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.කූනිස්සන්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • උම්බලකඩ කෑලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • සියඹලා ඉස්ම මේස හැඳි 04 ක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • තෙල්
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • ලූණු සිහින්ව ලියා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!