ඇඹරැල්ලා දළු සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඇඹරැල්ලා දළු ටිකක්
 • සිහින්ව ලියූ අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ලියාගත් රතු ලූණූ ගෙඩි 10 ක්
 • පොල් ස්වල්පයක්
 • උම්බලකඩ කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඇඹරැල්ලා දළු සෝදා සිහින්ව ලියා ගන්න.ලියාගත් අමු මිරිස් හා රතු ලූණූ එයට
Read the rest

Tue, 3 Mar 2020

කඩල සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කඩල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ආප්ප සෝඩා ස්වල්පයක්
 • කැබලි කරගත් පොල් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කඩල වලට ආප්ප සෝඩා දමා පැය 02 ක් තිබෙන්නට හැර ඉන්පසු තම්බා ගන්න.වතුර බේරා ලුණු මිශ්‍ර කර ගන්න.තෙල්
Read the rest

Fri, 21 Feb 2020

තෝසේ සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සුදු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • දියකර ගත් සියඹලා යුෂ
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පොල් වලින් මිටිකිරි ඉවත්
Read the rest

Fri, 21 Feb 2020

කංකුං සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කංකුං නටුව පිටින් කොළ සමඟ ග්‍රෑම් 300 ක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව කැපූ අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • ගම්මිරිස්
 • දෙහි
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වතුර ටිකක් ලිප තබා උතුරන
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ගෝවා, කැරට්, සුල්තානා මිශ්‍ර සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා පළුවක්
 • සුල්තානා ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කැරට් ගෙඩි 04 ක්
 • කපාගත් රතු ලූණු ටිකක්
 • දෙහි
 • ගම්මිරිස්
 • ලුණු

 

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගෝවා හා කැරට් සිහින්ව කපා ගන්න.සුල්තානා එක් කරන්න.අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සමඟ එකට මිශ්‍ර කර කෑමට ගන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!