බීට්රූට් සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බීට්රූට් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කුඩාවට කැපූ ලොකු ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • උම්බලකඩ තේ හැඳි 02 ක්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • දෙහි ඇඹුල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බීට්රූට් තම්බා කුඩාවට කපා ගන්න. ලූණු, අමු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අන්නාසි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තරමක් ඉදුණු අන්නාසි ගෙඩියක්
 • අමු ඉඟුරු පෙත්තක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • විනාකිරි කෝප්ප කාලක්
 • අබ තේ හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • ලුණු කුඩු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අන්නාසි කැබලි කපා ගන්න.අබ, ඉඟුරු හා සුදු ලූණු විනාකිරෙන් අඹරා ගම්මිරිස්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අන්නාසි මිශ්‍ර ගෝවා සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අන්නාසි ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • සීනි
 • අඹරාගත් අබ ටිකක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි 04 ක්
 • දෙහි යුෂ
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගෝවා කොළ සෝදා සිහින්ව ලියා ගන්න.අන්නාසි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බැදගත් නෙළුම් අල සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සෝදා සිහින්ව කපා ගත් නෙළුම් අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සිහින්ව කැපූ රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මදය ඉවත් කර සිහින්ව දිග අතට කැපූ තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • දිග අතට කැපූ අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

වම්බටු සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වම්බටු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • දෙහි ඇඹුල්
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වම්බටු පෙති කපා ගැඹුරු තෙලේ බැද තෙල් බේරෙන්නට හරින්න.තක්කාලි,
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!