ගෝවා මල් සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා මල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලොකු ලෙමන් ලෙඩියක යුෂ
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • ගම්මිරිස් ඇට පහක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි භාගයක්
 • වතුර කෝප්පයක්
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගෝවා මල් කැබලි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

උම්බලකඩ_සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • උම්බලකඩ මේස හැඳි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 02 ක්
 • සියඹලා යුෂ මේස හැඳි එක හමාරක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • කරදමුංගු හා කරාබුනැටි ඇට 05 ක්
 • කරපිංචා
 • රම්පෙ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

උම්බලකඩ සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සිහින්ව කෑලි කපාගත් උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • රතු ලූණූ ගෙඩි පහක් හයක්
 • සිහින්ව ගා ගත් පොල් කෝප්ප 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02ක් 03ක්
 • කෑලි මිරිස්
 • සියඹලා යුෂ

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් ටිකක් ලිප තබා සිහින්ව ලියා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

වැල් පෙනෙල වලින් ලුණු මිරිසක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වැල් පෙනෙල කොළ
 • රතු ලූණු
 • අමු මිරිස්
 • උම්බලකඩ කුඩු
 • දෙහි ඉස්ම
 • ලුණු කුඩු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වැල්පෙනෙල කොළ නැටිත් සමඟ සෝදා වතුර බේරෙන්නට තබන්න.රතු ලූණු හා අමු මිරිස් සිහින්ව ලියා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සමඟින් අනා ලුණු මිරිසක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තම්බා ගත් වම්බටු වලින් සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වම්බටු ග්‍රෑම් 150 යි
 • රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 යි
 • උණු වතුර කෝප්පයක්
 • අමුමිරිස් කරල් දෙක තුනක්
 • ලුණු දෙහි ගෙඩියක්
 • ලුණු හා ගම්මිරිස් අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බටු සිහින් පෙති කපා උතුරන වතුරට දමා විනාඩි 05
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!