බණ්ඩක්කා සම්බෝලයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැදි භාගයක්
 • රතු ලූණූ ගෙඩි තුන හතරක්
 • පොල් මේස හැදි දෙකක්
 • දෙහි හා ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බණ්ඩක්කා පිරිසිදු කර සිහින් කෑලි කපා රන්වන් පාට වන තුරු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අළු කෙසෙල් සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු කෙසෙල් හෝ අළු කෙසෙල් ගෙඩි කීපයක්
 • රතු ලූණු දෙමිටක්
 • අමු මිරිස් කරල් දෙක තුනක්
 • ලුණු, ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි යුෂ ටිකක්,

සාදන ක්‍රමය –

 • කෙසෙල් ගෙඩි පොතු හැර හොඳට සෝදා සිහින් පෙති කපා කහ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බණ්ඩක්කා සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බණ්ඩක්කා කරල් 09 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • උම්බලකඩ කුඩු ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි ස්වල්පයක්
 • පොල්කිරි මේස හැන්ඳක්
 • දෙහි ගෙඩියක්
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බණ්ඩක්කා කරල් ඔබ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ගෝවා වලින් සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සිහින්ව ලියා තම්බාගත් ගෝවා ග්‍රෑම් 100 ක්
 • පිටි කිරි මේස හැඳි 02 ක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • කෝන් ෆලවර් මේස හැන්ඳක්
 • රස අනුව ලුණු
 • සීනි තේ හැන්ඳක්
 • බටර් තේ හැඳි එකක්

සාදන ක්‍රමය –

 • පළමුව ගෝවා සිහින්ව ලියා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

එළවළු හා පලතුරු මිශ්‍ර සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කැරට් අල 02 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 08 ක්
 • රතු හා කොළ පාට ඇපල් ගෙඩි 02 ක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • අඹරා ගත් ඉඟුරු තේ හැඳි භාගයක්
 • අඹරා ගත් සුදු ලූණු තේ හැන්ඳක්
 • අඹරා ගත් අබ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!