කරපිංචා දළු සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කරපිංචා දළු ටිකක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 07 ක් 08 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • උම්බලකඩ තේ හැඳි 02 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ගම්මිරිස්
 • දෙහි
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගම්මිරිස් ඇට, සුදු ලූණු, උම්බලකඩ,
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

වරකා සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වරකා මදුළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්
 • සීනි තේ හැඳි 02 ක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්
 • එළවළු තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • කරපිංචා ටිකක්
 • අඹරාගත් අබ ටිකක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වරකා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉස්සන් සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුඩා ඉස්සන් 30 ක්
 • වියළි මිරිස් කුඩු ටිකක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • විනාකිරි කෝප්ප කාලක්
 • වම්බටු ගෙඩි 04 ක්
 • අබ මේස හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැඳි එකහමාරක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප භාගයක්
 • සලාද කොළ ටිකක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු සලාදයක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අඹරාගත් අබ ටිකක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි භාගයක්
 • දෙහි ඇඹුල් ටිකක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පෙති කැපිය හැකි මාළු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ගෙඩියක යුෂ
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • අඹරාගත් කරපිංචා ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා ගත් මාළු පෙති වලට
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!