වට්ටක්කා ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තද කහ පැහැති පිටි සහිත වට්ටතක්කා ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • සුදු ලූණුබික් 03 ක්
 • රතු ලූණු අවශ්‍ය පමණ
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • උකු පොල්කිරි කොප්ප භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෝර මාළු ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තෝර මළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • තම්බා ගත් අල ගෙඩියක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • පොල් කිරි කෝප්ප 02 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි හා ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • සුදු ලූණු බික්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අමු හාල්මැස්සන් ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අමු හාල්මැස්සෝ ග්‍රෑම් 500 යි
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදුලූණූ බික් 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • අබ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • තෙල් ටිකක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කොහිල වලින් ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කොහිල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • උම්බලකඩ මේස හැන්ඳක්
 • අමු මිරිස් කරල් දෙකක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප එකහමාරක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • දෙහි යුෂ
 • තෙල්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්

 

සාදන ක්‍රමය –

කොහිල අල සෝදා රවුම් පෙති කපා පෙති නොකැඩෙන සේ … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බීට්රූට් ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බීට් අල 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප කාලක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා ඉත්තක්
 • උලුහාල් ටිකක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!