තක්කාලි සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලෙලි ඉවත් කරගත් ගෙඩි 02 ක්
 • වතුර කෝප්ප 3/4 ක්
 • දෙහි පළුවක්
 • එළකිරි හෝ කල්කිරි කෝප්ප භාගයක්
 • බටර් ටිකක්
 • ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් මේස හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් ටිකක්
 • ලූණු ස්වල්පයක්
 • සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • පිටි ස්වල්පයක්
 • සැල්දිරි කටු ස්වල්පයක්
 • ලුණු

 … Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

මාළු සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල්මැස්සන්, කාරල්ලන් වැනි කුඩා මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • සේර
 • ලුණු
 • ගොරකා
 • කුරුඳුපොතු
 • සැල්දිරි
 • පාන් කැබලි කීපයක්
 • ඉඟුරු
 • සුදු ලූණු

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු සෝදා වතුර කෝප්ප 03 ක් සමඟ ලිප තබා ලුණු, රම්පෙ, සේර, කුරුඳුපොතු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අල සමඟ පාස්ලි මිශ්‍ර සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පාස්ලි අහුරක්
 • බිත්තර කහමද 02 ක්
 • බටර් මේස හැන්ඳක්
 • කිරි කෝප්පයක්
 • ස්ටොක් පයින්ට් 03 ක්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අල පොතු හැර ග්‍රේට් කර ගන්න. එයට ලුණු ස්වල්පයක් කවලම් කර තබන්න.ස්ටොක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අල සහ ලීක්ස් සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කිරිපිටි හෝ අයිස් ක්‍රීම්
 • බටර් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්
 • එළවළු තැම්බූ වතුර කෝප්ප 10 ක් ( එළවළු සුප් කැට )

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අල හා ලීක්ස් සුද්ද
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තක්කාලි සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක්
 • බිත්තරයක්
 • කුකුල් මස් තම්බා ගත් වතුර කෝප්ප භාගයක්
 • කෝන් ෆලවර් තේ හැන්දක්
 • අජිනමොටෝ ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • භාජනයකට කුකුල් මස් තම්බා ගත් වතුර දමා ගින්දර වැඩි කර එයට තක්කාලි, අජිනමොටෝ, ලුණු හා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!