කොහිල අල කට්ලට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කොහිල අල ග්‍රෑම් 350 ක්
  • සිහින්ව කපා ගත් රතු ලූණු හා අමුමිරිස් සෑහෙන පමණ
  • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි 02 ක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 01 ක්
  • සූදුරු කුඩු තේ හැඳි කාලක්
  • ලියාගත් කරපිංචා කොළ ස්වල්පයක්
  • ලුණු අවශ්‍ය
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!